Datum 22-06-2021

Afgelopen half jaar versterkten twee studenten van de Breda University of Applied Sciences, MCA Brabant. Zij deden onderzoek naar twee actuele onderwerpen. Dennis Kok onderzocht de terugvalscenario’s van de Noord-Brabantse terminals. Jorrit Klein bracht de mogelijkheden in kaart voor het optimaliseren van de informatievoorziening van de natte infrastructuur bij geplande en ongeplande stremmingen.
 
Opschalen horizontale samenwerking
Dennis Kok deed verbetervoorstellen voor terugvalscenario’s van de terminals in Noord-Brabant. Belangrijke conclusie? Opschalen van de horizontale samenwerking in Brabant om dit goed uit te voeren. In zijn onderzoek verdiepte hij zich in de geplande en ongeplande stremmingen. Hij inventariseerde de mogelijkheden bij stremmingen en berekende de kosten. Hij schetst ook de gewenste situatie, met één systeem voor informatievoorziening. 
 
Toewerken naar centrale architectuur in informatievoorziening
Jorrit Klein onderzocht een haalbaar functioneel en technisch ontwerp van de data voor natte infrastructuur. Zijn advies? Start met toewerken naar een centrale architectuur voor informatievoorziening zodat deze in de toekomst op peil is/blijft. Maak bijvoorbeeld een stremmingstool waarmee de barge-operator en de terminal direct kunnen zien of hun traject vrij is van stremmingen. Hij bracht in zijn onderzoek de huidige informatievoorziening in kaart en maakte aan de hand daarvan twee verschillende architectuurontwerpen. Ook formuleerde hij conclusies en aanbevelingen.
 
Intussen rondden de studenten hun onderzoek en daarmee hun afstudeerperiode af. MCA Brabant is blij met hun werk én de resultaten. Voor ons zijn dit waardevolle onderzoeken. Deze geven inzicht in de gerichte verbetermogelijkheden van het multimodale goederenvervoer in de provincie.
 
Interesse in het onderwerp?
Graag delen we de managementsamenvatting van Dennis (klik hier) en Jorrit (klik hier) met hierin de belangrijkste conclusies.
Foto

Ander Nieuws

Suikerbietenvervoer over water bespaart duizenden vrachtwagenritten

Samenwerkende partijen tekenen intentieovereenkomst

lees meer

BUas en LCB leveren bijdrage aan Fieldlab Evenementen; vertrouwen in elkaar is belangrijk!

Successen en leerpunten uit het webinar 'Case Closed' op 23 juni 2021.

lees meer

LCB en kennispartners stimuleren Smooth Supply Chain

Studenten ontwikkelen programma voor Supply Chain Management bij ASML

lees meer