Kijk en vergelijk; Brabantse bedrijventerreinen in één oogopslag.

Datum 09-12-2021

De logistieke sector is volop in beweging en staat bol van innovaties. LCB brengt Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemers bij elkaar om die innovaties door te ontwikkelen. Vragen die vanuit de markt bestaan worden door LCB opgepakt en in samenwerking met haar kennispartners verder uitgediept. Voor deze onderzoeken wordt vaak een beroep gedaan op hbo- en wo-studenten, de zogenoemde Fresh Brains.

Bij LCB krijgen deze studenten de kans om zichzelf verder te ontwikkelen. Een opdracht kan worden uitgevoerd als stage- of afstudeeronderzoek, maar bijvoorbeeld ook als minor, Bachelor Eind Product, Master Thesis of bijbaan. Een mooi voorbeeld is TU/e-student Daniel de Lint. Hij werkte bij LCB aan zijn Bachelor Eind Product voor het thema Leefbare Stad; onderzoek naar het vestigingsklimaat op Brabantse bedrijventerreinen. 
 
Daniel, hoe ben je in contact gekomen met LCB?
Tijdens mijn Bachelor opleiding ben ik zelf op zoek gegaan naar een stageplaats. Daarvoor heb ik verschillende organisaties benaderd, waaronder ook LCB. Zij zochten Fresh Brains voor de verschillende projecten waar zij mee bezig zijn. Zo ben ik vervolgens in contact gekomen met Joost de Kruijf en Ruud Weijmans vanuit het thema Leefbare Stad.

Wat heb je onderzocht tijdens je stage?
‘LCB is bezig met de ontwikkeling van een digitale atlas. Deze atlas biedt actuele inzichten over de leefomgeving. Maar het viel ons op dat er over de bedrijventerreinen in Noord-Brabant nog niet zoveel bekend was. Daarom heb ik een systematiek ontwikkeld waarbij alle bedrijventerreinen in Brabant worden beoordeeld op de thema’s Mobiliteit, Schaalniveau, Terreinkwaliteit, Veroudering en Verduurzaming. Hieruit is het interactieve dashboard bedrijventerreinen ontstaan, met informatie over alle Brabantse bedrijventerreinen van 1988 tot heden. Zo kunnen gebruikers van het dashboard de Brabantse bedrijventerreinen eenvoudig met elkaar vergelijken. Veel van deze data en informatie was publiekelijk beschikbaar, maar er zaten nog wel een aantal gaten in. Daarom ben ik samen met Ruud Weijmans langsgegaan bij diverse gemeenten, bedrijven en organisaties om meer informatie boven water te krijgen. Daarnaast was het erg leerzaam om te horen wat deze partijen graag te weten wilden komen. Met het interactieve dashboard zijn wij in staat om voor elke gemeente snel te weten te komen met wat voor soort bedrijventerreinen wij te maken hebben. Maar ook om de verschillende bedrijventerreinen met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld qua bereikbaarheid, grootte en verduurzaming.’
 
Wat vind je opvallend aan de resultaten uit je onderzoek?
‘Dat het onderscheid in de vier regio’s in Noord-Brabant (West-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant) steeds groter wordt en elke regio zich steeds meer gaat richten op haar eigen aandachtsgebied(en). Maar ook dat de vraag naar arbeidskrachten in elke regio steeds nijpender wordt. Hoogopgeleid personeel is nog niet echt een probleem, maar het wordt steeds moeilijker om medewerkers te vinden voor laaggeschoolde arbeid. Deze banen worden nu vaak ingevuld door arbeidsmigranten. Hoe meer data er beschikbaar is, des te meer lagen kunnen ook worden toegevoegd aan de digitale atlas. Een mooie volgende stap voor de digitale atlas zou dus kunnen zijn om het aantal arbeidskrachten per regio in beeld te krijgen.’
 
Wat vond je van je stage bij LCB?
‘Ik heb eerst een half jaar met succes aan mijn Bachelor Eind Product gewerkt en vervolgens me nog een half jaar langer te verdipen in de materie als vakantiebaan. Door Corona was het lastiger om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom heb ik veel via Teams vergaderd. Maar desondanks kijk ik terug op een leuke en leerzame periode bij LCB, waarin ik ook kennis heb kunnen maken met het werkveld in de praktijk. Het is gaaf om een concept dat je hebt bedacht te mogen gaan uitwerken en daarna te zien dat het ook werkt.’ 

Krijgt je onderzoek binnen LCB een vervolg?
‘Zeker wel. Hoe meer data je hebt, des te meer lagen je kunt toevoegen aan de digitale atlas. Inmiddels is een nieuwe Fresh Brains student bezig om aan de hand van gsm-gegevens de relatie tussen de bedrijventerreinen en Brabantse binnensteden in kaart te brengen. Daardoor krijgen gemeenten en bedrijven nog meer inzicht in de vervoersstromen in hun leefomgeving.’

Meer informatie over het onderzoek van Daniel de Lint op youtube

Karlijn Lips

some
Fresh Brain Coordinator

Ander Nieuws

LCB viert 5 jaar innovaties in Noord-Brabant

Per fiets en bus op bezoek bij Brabantse bedrijven.

lees meer

‘Groene Farmacie’ aan de slag met de verspilling van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers en zorgvezekeraars maken een vuist.

lees meer

LCB ontmoet het werkveld op Multimodaal Transport Expo 2022

Wij willen op Champions League niveau spelen in de logistiek.

lees meer