Kick off 'Living Innovation Lab' LCB/Ingram Micro CLS

Datum 16-06-2021

Na de officiele aankondiging en diverse inhoudelijke voorbereidingen, was het op dinsdag 15 juni tijd om kennis te maken met elkaar, de werkomgevingen en ieders doelstellingen. In de collegebanken van Breda University of Applied Sciences presenteerden beide partijen wat zij in huis hebben en hoe deze vraagstukken en kennis samengebracht kunnen worden. Tijdens de 'speeddate' in de Innovation Square vroegen medewerkers van beide partijen elkaar het hemd van het lijf; wat is jouw functie en welke ontwikkeling in de markt zie jij de komende jaren? 
 
Onder de noemer 'Living Innovation Lab' gaan Logstics Community Brabant en Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services de komende jaren aan de slag met structurele inzet van studenten onderzoek op logistieke vraagstukken in een Learning Community. Door deze doorlopende samenwerking kan direct gereageerd worden op actuele vraagstukken. In het voorjaar van 2021 is het programma opgetuigd en zijn alle puntjes op de i gezet rondom de samenwerking. De oplossingen en innovaties die hieruit voortkomen worden beschikbaar gesteld aan de markt.
 
Een learning community is een veelgebruikt effectief middel om Ondernemers, Onderwijs en Onderzoek bij elkaar te brengen. Bedrijven worden hiermee gevoed door frisse ideeën vanuit het onderwijs en studenten doen ervaring op binnen het bedrijfsleven. De theorie vertaald in praktijkervaringen! Dit is ook de opzet van het Living Innovation Lab van LCB en Ingram Micro CLS; periodiek worden specifieke vraagstukken in de context van Ingram Micro CLS gedefinieerd die aansluiten op de behoeften en profielen van studenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een mix van studenten, docenten, LCB-professionals, medewerkers van Ingram Micro CLS en overige specialisten. Door de structurele en gestructureerde samenwerking wordt kennis en ervaring 'gestapeld' en overgedragen zodat daarna een nieuwe groep studenten er mee aan de slag kan.
 
Binnen de samenwerking van het Living Innovation Lab hebben LCB en Ingram Micro CLS een aantal basisdoelen gedefinieerd die zij gezamenlijk willen nastreven:  
• oppakken van/bijdragen aan innovatie vraagstukken uit de praktijk;
• kennisontwikkeling;
• werven, binden en boeien talent;
• bevorderen open samenwerking tussen partijen;
• versterken structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen.
 
Dit voorjaar werken LCB en Ingram Micro CLS aan de concrete invulling van de learning community. LCB gaat daarbij aan de slag om de juiste HBO- en WO-studenten te koppelen zodat na de zomervakantie van 2021 de eerste vraagstukken in het kader van warehouse inrichting, "control room" sturingsmodellen en andere innovatieve opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Dit alles om de logistieke operatie continu aan te passen aan de dynamische en groeiende logistieke omgeving.

Karlijn Lips

some
Fresh Brain Coordinator

Ander Nieuws

Positief gedrag festivalbezoekers door informatievoorziening

BUas en LCB voeren onderzoek uit op Breda Jazz Festival

lees meer

MCA Brabant kartrekker in efficiënter havenbeheer

8 gemeenten tekenen intentieverklaring Brabant Ports!

lees meer

LCB verwelkomt wethouder Daan Quaars

LCB-directeur per 1 december 2023

lees meer