EVENT: REGIO DEAL LEEFBARE STAD

14-12-2023 van 09:30 - 15:00

Registreer nu

Het Regio Deal-project ‘Leefbare Stad’ nadert zijn einde. In dit project hebben wij gewerkt aan de ontwikkeling van de Digitale Atlas van de leefbare stad; hét hulpmiddel voor dialoog en kennisversnelling over personen- en goederenmobiliteit in de stad. Wij nodigen je daarom uit om op 14 december aanwezig te zijn bij de afsluiting van dit project, maar ook om nieuwe vervolgstappen voor de toekomst te verkennen. 

Moderne steden staan voor een groot aantal uitdagingen bij het verbeteren van de economische bereikbaarheid voor haar ondernemers, het milieu en de leefbaarheid voor de inwoners en bezoekers. De Digitale Atlas bevat alle actuele beschikbare openbare databronnen, gecombineerd met markt specifieke niet-openbare data, in een digitale 3D-omgeving. Hiermee wordt inzicht verkregen voor verdere toekomstontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Voor beleidsvoerders een onmisbaar hulpmiddel! 

Programma
09.30 uur:           Inloop met koffie
10.00 uur:           Welkom (door Ruud Weijmans)
10.15 uur:           Uitgevoerde projecten door Fresh Brains in de Digitale Atlas (door Joost de Kruijf)
•    Final Mile mogelijkheden Tilburg.
•    Zero emissie stadslogistiek, stand van zaken deelnemende gemeenten in Brabant.
•    Detecteren brownfields voor magazijnen; waar kunnen panden op industrieterreinen door nieuwbouw vervangen worden.
10.45 uur:           Recente ontwikkelingen van de Digitale Atlas (door Jeroen Steenbakkers)
•    Communicatiemogelijkheden tussen het voertuig en de verkeerslichten installatie.
•    Registratie van actuele stikstofuitstoot op de infrastructuur van snel- en provinciale wegen.
•    Gebruiksregistratie van in-land terminals en containertransporten van Rotterdam met het achterland, daarbij specifiek met de Brabantse terminals.

WAT KAN DE DIGITALE ATLAS VOOR JOU BETEKENEN?

11.45 uur:           Visie 2024 (door Ruud Weijmans)
LCB start met een transitie en gaat werken met Community of Practices. De eerste projecten met afstudeerders zijn benoemd: 
•    Logistiek en Stad: wat doen gemeentes met de binnenstedelijke bouwopgave? Alleen al voor Breda staat de teller voor de komende jaren op 150 ha. Studenten gaan werken aan een opdracht om een markt inventarisatie te houden en een advies voor te bereiden over het wel of niet instellen van een bouwhub in Breda.
•    Imago logistiek vastgoed: het huidige imago leidt onder een negatief beeld. Wat is de rol van een magazijn? Op welke wijze kan het magazijn ook een oplossing bieden voor de huidige energietransitie, Final Mile distributie en het mogelijk integreren met overige functies zoals recreatie en wonen.
•    Goederencorridor Brabant: hoe kan de registratie van containertransport over water verder in de Digitale Atlas uitgebreid worden? Waar ontstaan knelpunten in het huidige netwerk en met welke maatregelen kan dit voorkomen worden. 
12.30 uur:           Terugblik op de Regio Deal (door Leo Kemps)
12.40 uur:           Visie op de komende ontwikkelingen (door Daan Quaars)
12.50 uur:           Sluiting (door Ruud Weijmans)
13.00 uur:           Lunch

Datum
Donderdag 14 december 2023 

Tijd
09.30 tot 13.00 uur met aansluitend lunch 

Locatie
Breda University of Applied Sciences
Mgr. Hopmansstraat 2, 4817 JS Breda 
Registreer nu

Event informatie


Waar?

Breda University of Applied Sciences
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS  Breda

Kosten?

Gratis