BIJEENKOMST: Data science en Artificial Intelligence: van idee tot concrete actie

13-07-2022 van 12:30 - 18:00

Registreer nu

Community of Practice - Data science en Artificial Intelligence in de Logistiek

Van Brainstorm naar concept en projectplan

 

Waar komen we vandaan?

In het DALI programma zijn voor en met bedrijven in de logistiek & supply chain meerdere goed gewaardeerde events en workshops georganiseerd rondom data science en artificial intelligence in de logistiek. In deze bijeenkomsten zien we bij de deelnemende organisaties een gedeelde behoefte aan vervolgstappen en inhoudelijke support om iedeeën te concretiseren in actie. Vanuit DALI pakken we deze behoefte graag gezamenlijk met jullie op in de vorm van een Community of Practice.

Doelgroep

De Community of Practice richt zich primair op het MKB in transport en logistieke dienstverlening. Om van idee naar implementatie te gaan willen we management en professionals uit verschillende disciplines betrekken. In het verlengde van de AI design canvas workshop gaan deelnemende bedrijven in duo’s aan de slag. Een duo bestaat idealiter uit een vertegenwoordiger vanuit het management en/of logistiek domein samen met een persoon met een achtergrond in IT, data analytics of data science. Dit kan ook je IT-partner zijn.

Doelstelling

Samen met de deelnemende bedrijven bouwen we aan een praktijkgerichte en moderne leeromgeving waarin gezamenlijk invulling wordt gegeven aan concrete vraagstukken en projecten rondom data science en artificial intelligence in de logistiek.

Aanpak

De Community of Practice werkt vraaggestuurd met een actieve inbreng en bijdrage van de deelnemers. Vanuit de Community of Practice organiseren we een reeks van bijeenkomsten en begeleiding in de vorm van:

 • Individuele intake.
 • Gezamenlijke kick-off.
 • Een maandelijkse meet-up.
 • Online sessies tussen de meet-ups.
 • Tussentijdse evaluaties en feedbackmomenten.

Ter ondersteuning wordt een online leeromgeving ingericht waarin praktische tools, voorbeelden en artikelen gedeeld worden, met input van de facilitators en deelnemers. Om zo nieuwe kennis op te doen, de toolbox uit te breiden en praktijkervaringen te delen met en tussen de deelnemers.

Initiatiefnemers

De Community of Practice is een initiatief van  Logistics Community Brabant (Bas Groot), Tu Twentse (Sebastian Piest) en DeltaGo (Marcel Wouterse). Vanuit dit kernteam wordt vraaggestuurd expertise en ondersteuning ingeschakeld om per thema/sessie gericht invulling te geven aan de behoeftes van deelnemers.  De start van deze community of practice wordt gefinancierd uit het DALI-project.

Waarom meedoen?

 • Aan de slag met je idee(-ën), focus op toepassing.
 • Toegang tot een online leeromgeving met een praktische toolbox.
 • Leren met en van elkaar, samen weten we altijd meer.

Meedoen?

Op 13 juli aanstaande organiseren we interactieve actieve middag met als thema 'Data science en Artificial Intelligence: van idee tot concrete actie'.

Onderwerpen

 • Een samenvatting van de opgedane kennis en inzichten uit de AI design canvas workshops,
 • De belangrijkste inzichten uit het PDEng onderzoek van Sebastiaan Piest.
 • Inzicht in de beschikbare materialen en tools op het Reinforcement Learning Platform voor Logistiek MKB.
 • Lancering NL AI Coalitie Awareness Course voor Logistiek & Martitiem
 • Community vorming:  welke ondersteuning willen de deelnemers om een data science / AI idee om te zetten in een concreet project.
 • Netwerkborrel

Programma

 • 12:30 uur - inloop
 • 13:00 uur - aanvang inhoudelijk programma
 • 17:00 uur - afsluitende borrel

Locatie

Breda University of Applied Sciences, Mgr Hopmanstraat 2, Breda

Vervolg

Met de input en behoefte die we 13 juli verzamelen, gaan we de community practice verder vormgeven.

Aanmelden

Je kunt je via de link in deze uitnodiging aanmelden.

 

Registreer nu

Event informatie


Waar?

Breda University of Applied Sciences
Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS  Breda

Kosten?

Gratis