COMMUNITY OF PRACTICE: Artificial Intelligence

21-09-2023 van 13:00 - 17:00

Hoe start je met Artificial Intelligence en datascience in jouw bedrijf? Om je op weg te helpen starten LCB, Universiteit Twente en Deltago met een Community of Practice. We gaan met elkaar in gesprek over digitalisering, AI, en datascience en vergelijken nieuwe en bestaande initiatieven en leren van elkaars ontwikkelingen. Na een succesvolle eerste ronde met 9 logistieke bedrijven, starten we nu met een tweede groep.
 
“Deze AI-bijeenkomsten hebben me geleerd dat ik weet welke eerste stappen er moeten worden gezet om met een AI-project bezig te gaan en hoe de slagingskans van zo’n project hoger wordt.” Arjen Kruimer – Data analyst Pultrum
 
achtergrond
De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd rondom datascience en artificial intelligence in de logistiek en supply chain. 
  • Sebastian Piest en Marcel Wouterse hebben experimenteel en industrieel onderzoek verricht in de TKI-Dinalog projecten Industry 4.0 gedreven Supply Chain Coordination for Small- & Medium-sized Enterprises en Reinforcement Learning Platform voor Logistieke MKB. 
  • In het DALI-project zijn kennisevents en design workshops georganiseerd rondom data science en artificial intelligence in de logistiek & supply chain.
  • Sebastian Piest heeft voor de NL AI Coalitie bijgedragen aan de online AI-awareness cursus voor Logistiek en Maritiem (www.logistiekmaritiem.ai-cursus.nl).
doelgroep
De Community of Practice richt zich primair op het MKB in transport en logistieke dienstverlening, die meer uit data willen halen. Om van idee naar implementatie te komen, gaan we in duo’s aan de slag. Een duo bestaat idealiter uit logistiek professional of manager en IT’er met kennis van data analytics  en/of data science. Dit kan ook je externe IT-partner zijn. In duo’s werken we aan een product en de implementatie binnen de organisatie. Idealiter betrekken we hierbij een student.
 
“We hebben de eerste stappen weten te zetten naar het volgende volwassenheidsniveau op het gebied van data analytics. Ook heeft het de samenwerking met onderwijsinstellingen versterkt. Inmiddels liggen er op diverse plekken connecties voor verdere samenwerkingen.” Jordi Lenselink – Nijhof Wassink
 
doelstelling
Samen met de deelnemende bedrijven bouwen we verder aan een praktijkgerichte toolbox voor AI-projecten en moderne leeromgeving. We werken aan concrete vraagstukken en projecten vanuit de bedrijven rondom data science en artificial intelligence in de logistiek. Daarnaast bouwen we aan generieke algoritmes die we als plug & play toepassingen voor het logistieke MKB beschikbaar kunnen maken.
 
“Het traject brengt inzicht om snel te kunnen beoordelen of een project of nieuwe technologie haalbaar is, het tijdspad waarin het haalbaar is, de kosten en bijbehorende bottlenecks. Hierdoor is het mogelijk om van tevoren al goed in te kunnen schatten welke projecten door moeten gaan en welke nog op de plank moeten blijven liggen.” Niek Stroeve – Wessels & Zn. Transport
 
aanpak
De Community of Practice werkt vraaggestuurd met een actieve inbreng en bijdrage van de deelnemers. We starten met 2 live bijeenkomsten in juni 2023, waarin we het idee in een projectaanpak uitwerken. In september en oktober 2023 zijn er weer 2 bijeenkomsten, waarbij de nadruk ligt op het daadwerkelijk starten en uitvoeren van het project. We werken interregionaal, door bedrijven uit de regionale netwerken van Port of Twente en Logistics Community Brabant samen te brengen.
  • Sessie 1: 08 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur bij UT Twente
  • Sessie 2: 22 juni 2023 van 13.00 tot 17.00 uur bij BUas Breda
  • Sessie 3: 21 september 2023 van 13.00 tot 17.00 uur bij UT Twente
  • Sessie 4: 12 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur bij BUas Breda
Er wordt een online leeromgeving ingericht waarin praktische tools, voorbeelden en artikelen gedeeld worden, met input van de facilitators en deelnemers. Denk hierbij aan een Design canvas met workshop materialen, een sjabloon voor een projectplan om je idee uit te werken tot een AI project en concrete code templates/voorbeelden van AI algoritmes
 
initiatiefnemers
De Community of Practice is een initiatief van Logistics Community Brabant (Bas Groot), Port of Twente (Sebastian Piest) en DeltaGo (Marcel Wouterse). Er wordt vraaggestuurd expertise en ondersteuning ingeschakeld om per bijeenkomst invulling te geven aan de behoeftes van deelnemers. De start van deze Community of Practice wordt gefinancierd met bijdragen en inzet vanuit de Topsector Logistiek, Logistics Community Brabant en Port of Twente.
 
opzet
Om effectief en efficiënt te werk te gaan, worden bedrijven met een zelfde vraagstuk of soortgelijke case bij elkaar gebracht (denk aan: fuel-besparingen, planoptimalisatie, volume voorspellingen). We hebben datamodellen, sjablonen en een groeiende toolbox en een flinke ervaring opgebouwd om organisatieverandering met digitalisering een stap verder te brengen. Je kunt hierbij op een dataplatform experimenteren met AI. Kortom: in de Community of Practice ga je leren met en van elkaar en je werkt samen aan herbruikbare AI-toepassingen.
 
deelnemen aan de workshop/Community of Practice?
We starten deze community met een selecte groep bedrijven die het AI-idee om willen zetten naar concrete acties. Hiervoor vragen we twee activiteiten ter voorbereiding:
  • Bekijk de NL AI Coalitie online AI-cursus voor Logistiek en Maritiem. 
  • Beschrijf je AI-idee in de use case description template. Heb je al informatie of vragen over de andere velden, noteer deze dan ook. De uitwerking van de use case gebruiken we voor een eerste online intake.
vragen en aanmelden 
Je kunt je aanmelden via de button. Heb je nog inhoudelijke vragen, stuur dan een email naar: Sebastian Piest: j.p.s.piest@utwente.nl, Marcel Wouterse: marcel@deltago.nl of Bas Groot: groot.b@buas.nl
 
 
 

Event informatie


Waar?

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

Kosten?

Gratis